1P4C
Anasınıfı ve İlkokul öğrencilerimiz için 2020-2021 eğitim öğretim yılında P4C derslerini başlatmış bulunmaktayız. Yaşamın ne anlama geldiği üzerine kafa yoran, gerçekleri gören, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, duygu ve düşüncelerini ifade eden çocuklarımız P4C programımız ile mutlu, özgün ve özgür bireyler olmak için ilk adımı okulumuzda atıyor.
2Okudukça
Kitap, çocukların bilişsel, duygusal, psiko - motor gelişimlerini destekleyen, dil, sosyal ve ahlaki gelişimlerine de doğrudan etki eden önemli bir araçtır. Etkili okuma, dinleme, yazma ve konuşma, okuduğunu ve dinlediğini anlama becerileri, öğrencilerin öğrenmelerine yön veren temel beceriler arasındadır. Bu becerilerin gelişimi tüm disiplinlerdeki akademik başarıyı artırırken eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey düşünme becerilerini de desteklemektedir. Bu amaçla okulumuzun İlk ve ortaokul kademelerinde 2019-2020 öğretim yılından bugüne “OKUDUKÇA...” projesi yürütülmektedir.
Bu proje ile öğrencilerin;
1- Eleştirel bakış açısı kazandırmak ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek,
2-Kitap okumayı sevdirmek,
3-Öğrencinin kitap okuma alışkanlığı edinmesini sağlamak,
4-Söz varlığını zenginleştirmeleri
5- Etkili iletişim kurmaları (etkili okuma, yazma, konuşma, dinleme)
6- Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi,
7- Zevkle okuyabilecekleri nitelikli çocuk kitapları listelerinin oluşturulması amaçlanmıştır.
3TED – Kanada Uluslararası Öğrenci Değişim Programı
TED, Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanlığı ve Kanada’nın Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen özel bir ortaklık sayesinde öğrencilerimiz Kanada gibi güzel bir ülkeyi benzersiz bir biçimde tecrübe etme olanağına sahipler. Öğrenciler, (genellikle Eylül ayında düzenlenen) bir aylık bir yabancı dil öğrenimine ya da (10. ve 11. sınıf öğrencilerine tavsiye edilen) eğitim-öğretim yılı boyunca süren bir programa başlayabiliyorlar.
Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile Kanada’nın Eğitim Bakanlığı arasındaki anlaşmaya göre, öğrenciler yalnızca kültürel değil, aynı zamanda akademik olarak da öğrenim görüyorlar. Öğrenciler, ev sahipliği yapan aileler ile kalıyorlar, yakındaki bir okula gidiyorlar, gezilere katılıyorlar ve Kanada’nın misafirperverliğini ve kültürünü tecrübe ediyorlar.
TED Sakarya Koleji, bu konuda ISE World ile birlikte hareket ediyor, program hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.
TED Sakarya Koleji öğrencileri için süreç şöyle işler:
1. ISE World tarafından Kanada programları hakkında öğrencilere ve velilere sunum yapılır (Ekim).
2. 7, 8. sınıf ve (hazırlık sınıfı dahil olmak üzere) lise öğrencileri; ISE World’ün TED Sakarya’da düzenlediği İngilizce yeterlilik sınavına girebilirler (Ekim/Kasım).
3. Başarılı öğrenciler, ISE World’ün TED Sakarya’da düzenlediği mülakata davet edilirler (Ekim/Kasım).
4. Öğrenciler, İngilizce yeterlilikleri doğrultusunda seçilirler (Ekim/Kasım).
5. Resmi başvuru süreci başlar (Kasım).
6. Vizeler ve seyahat belgeleri hazırlanır (yaklaşık olarak Aralık – Mart ayları arasında).
7. TED Sakarya öğrencileri için ev sahibi aileler belirlenir.
8. Öğrenciler ve ev sahibi aileler birbirlerine mektup ve fotoğraf gönderirler.
9. Öğrenciler ülkeden ayrılmadan önce veliler ve öğrenciler için oryantasyon programı düzenlenir.
10. (Yaklaşık olarak) Eylül ayında öğrenciler ve görevli öğretmenler, Kanada’ya giderler.
4Eğlenceli Bilim
Eğlenceli Bilim Programı'nın amacı çocuklara bilimi sevdirmek ve uygulamalı projelerle bunu desteklemektedir. 5. ve 6. Sınıflarda yürüttüğümüz eğlenceli bilim derslerimiz tüm hızıyla sürüyor. Öğrencilerimizin bilime olan ilgilerini arttıran, deneyi planlama, deney yapma, deney sonucunu yorumlama ve çıkarımda bulunma gibi bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz derste öğrencilerimiz bireysel deney yapmanın, eğlenerek öğrenmenin keyfini sürüyorlar. Bilimle, sanatla, sporla gelişiyoruz. Eğlenerek öğreniyoruz. Yaşam becerileri ve bilimsel süreç becerilerini kazanıyoruz.
5Bilişim Garajı
Bilişim Garajı, tüm dünyada hızla değişen ‘okul’, ‘öğrenme’, ‘eğitim’, ‘bilgi’, ‘beceri’, ‘ölçme-değerlendirme’ kavramlarının yeniden tanımlanmasına yönelik ar-ge çalışmalarına yüksek bütçe, enerji ve zaman ayırmaktadır. Eğitim bilimleri, eğitim teknolojileri, mekatronik mühendisliği, matematik, fen bilimleri alanlarında uzman ekibiyle, 16 yaş altı nesillerin kuramsal değil, disiplinler arası uygulamalı bilgi ve beceri kazanması Bilişim Garajı’nın en öncelikli ve önemli hedefidir. Bilişim Garajı ile, K-12 seviyesindeki eğitim kurumlarına bugün kıvılcımlar halinde kendini göstermeye başlayan ‘yeni okulculuk’ konusunda rehberlik edecek bir ekosistem sunacak ar-ge çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmalarımızın, önümüzdeki 10 yıl içerisinde iş hayatına ve sosyal yaşama atılacak olan çocuklarımıza ihtiyaç duyacakları ‘evrensel becerileri’ kazandıracağına yönelik inancımız çok yüksektir.
6MUN
MUN - Model United Nations Nedir ?

MUN - Model United Nations, Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardır. Dünyanın dört bir tarafından gelen katılımcı öğrenciler, MUN konferanslarında gerçek dünya meselelerini tartışmaktadır.

MUN, üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dünyanın pek çok akademik otoritesi tarafından öğrenciler için en prestijli akademik aktivite olarak kabul edilmektedir. MUN Konferanslarının sonuç bildirgeleri, tavsiye niteliğinde Birleşmiş Milletler’e gönderilmektedir.

Tipik bir Birleşmiş Milletler Konferansı şeklinde geçen MUN Konferanslarında öğrenciler, kendileri için belirlenen ülkelerin birer delegesi olarak Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Silahsızlanma Komisyonu gibi birimlerde görev almaktadır.

MUN Konferanslarına katılan öğrenciler, kendi ülkeleri adına değil, başka bir ülke delegesi olarak konferanslara katılmak zorundadır. Böylece öğrenciler, dünya meselelerine başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenmekte ve farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaktadır. MUN Konferanslarının Tarihçesi ve bugün MUN MUN Konferansları, dünyada ilk kez Harvard University ve National Model United Nations - New York bünyesinde uygulanmaya başlamıştır. 1920li yıllarda dünya barışını korumak üzere oluşturulan Leaque of Nations, MUN Konferanslarının esin kaynağı olmuştur.

Bu yıllarda Leaque of Nations simulasyonları olarak başlayan MUN Konferansları, 1945 yılında Birleşmiş Milletler’in kurulmasından altı yıl sonra, 1951 yılında Model United Nations of the Far West ve on yıl sonra, 1955 yılında Harvard University tarafından kurulan Harvard University MUN Kulübü - HNMUN ile bugünkü yapısına kavuşmuştur.

Dünyada her yıl yaklaşık olarak 400 - 500 adet MUN Konferansı düzenlenmektedir. Üniversiteler, liseler, vakıflar ve özel eğitim kuruluşları tarafından düzenlenen ve büyük çoğunluğu İngilizce olmak üzere diğer dillerde de gerçekleşen bu konferansların her birine, konferansın büyüklüğüne bağlı olarak 150 ile 5.000 arasında öğrenci katılmaktadır. MUN Konferanslarına, dünya genelinde her yıl pek çok ülkeden bir milyondan fazla öğrenci katılım göstermektedir.

Öğrencilerimizin dünya politikası, güncel sorunlar ve çözüm önerileri gibi sosyal becerilerini geliştiren ayrıca sunum hazırlama ve topluluk önünde konuşma yapma gibi 21. Yüzyıl becerilerini arttıran MUN çalışmaları titizlikle takip edilmektedir.
7Yoğunlaştırılmış İngilizce