Her bireyin kendine özgü bir psikolojik yapısı vardır.Bu yapıya hakim olup buna uygun eğitim çalışmaları düzenlemek , bireye özgü potansiyeli ön plana çıkartarak yönlendirmeler yapmak son derece önemlidir. PDR biriminin çalışmalarında bu psikolojik yapının çekirdeği olan mizaca da yer veriyor olması, bireye potansiyelini ortaya çıkarabilme fırsatı sunmaktadır. Çeşitli test ve envanterler yardımıyla da öğrencilerin potansiyel, ilgi ve yeteneklerine özgü yapılan yönlendirmeler yaşam boyu kalıcı bir etki oluşturmaktadır.

Öğrenci-öğretmen-veli etkileşiminin merkez alındığı akademik gelişim sürecinde öğrencilere hedefleri doğrultusunda; analiz etme, sonuçları ön görebilme ve yorumlama yeteneklerini de kazanımlara katmaları amaçlanmaktadır.

PDR hizmetleri psikolojik gelişim ilkesi doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerini de ön plana çıkarmaktadır. Böylece akademik kazanımların yanında sosyal gelişim, girişimcilik, takım ruhu, çevre bilinci ve duyarlılık gibi değerlerin de desteklenme imkanı doğmaktadır.