TED Sakarya Koleji İlkokulunda ilköğretimin amaç ve görevleri Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak:

*Öğrencilere, Atatürk İlke ve Devrimleri ile Atatürk milliyetçiliğini ve toplumsal mücadelemizin kökeninde yatan gerçekleri öğretmek,
*Çocuklara, iyi ve yararlı birer yurttaş olarak yetişebilmeleri için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak,
*Çocukları, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek onları toplumsal yaşama ve üst öğrenime hazırlamak,
*Çocukların estetik duygularını geliştirmek onlara, doğruyu, güzeli ve iyiyi görebilme yeteneğini kazandırmak ve onlarda birlikte hareket etme, işbirliği, yardımlaşma, arkadaşlık ve insan sevgisi gibi üstün duyguları yaratmaktır.

Eğitim sisteminin temelini oluşturan bilim, sevgi, saygı, hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilere demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Okulda, bireysel öğrenmenin yanında takım çalışmalarıyla sosyalleşen ve bununla birlikte düşünme becerisi gelişmiş, sorumluluklarının bilincinde, saygılı, kurallara uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresiyle etkili iletişim kurabilen, sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve bilinçlenen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.