Akademik Kadro

Türk Eğitim Derneği, TED Okullarında görev yapacak eğitim personeli istihdamını, standart süreçlerle merkezi olarak yürütmektedir.

Okulların öğretmen ihtiyaçları doğrultusunda Türk Eğitim Derneğinin web sayfasındaki “İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi” üzerinden alınan tüm başvurular değerlendirilerek branşlara ve deneyimlere göre yazılı sınav ve mülakatlar yapılır. Mülakat komisyonları alanlarında uzman akademisyenler, TED Okulları Müdür ve Zümre Başkanları ile Genel Merkez uzmanlarından oluşmaktadır.

Türk Eğitim Derneği, istihdamını sağladığı öğretmenlerin mesleki gelişimine yatırım yapmanın eğitim öğretim kalitesini doğrudan etkileyeceğine inanır. Bu çerçevede, her eğitim öğretim yılında öğretmenlere yönelik oryantasyon seminerleri, hizmet içi ve uzaktan eğitimler gerçekleştirir.

Farklı illerdeki TED Okulları Müdürleri arasında iletişim ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla her eğitim öğretim yılında TED Okulları Müdürler ve Müdür Yardımcıları toplantıları: TED Okullarının mevcut durumlarının değerlendirilmesi, ortak hedeflerin görüşülmesi ve politikaların belirlenmesi amacıyla da Vakıf/Şirket Yönetim Kurulu Başkanları ve Kurucu Temsilcileri toplantıları gerçekleştirilir.

TED Sakarya Koleji Akademik Kadrosu

 

                   

 

 

Atatürk

Ansolon