TED Sakarya Koleji’nde öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları kazandırmaya yönelik sportif alanlarda tüm olanaklar sağlanır.

Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek için küçük yaştan itibaren performans ölçümleri yapılır ve süreç içerisinde tekrar edilerek öğrencinin fiziksel/duyuşsal gelişimi izlenir.

Böylelikle her öğrencinin yeteneği olduğu alanlara bilinçli yönlendirmeler yapılıp, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda sportif kulüp çalışmaları yapılır.

Bütün TED Okullarında olduğu gibi TED Sakarya Koleji’nde de spor takımları kurulmuştur.