Sağlık Hizmetleri

Okulumuzda meydana gelebilecek sağlık sorunlarını en aza indirgemek amacıyla hizmet veren bir revirimiz bulunmaktadır. Revirimiz öğrencilerin okul saatleri içerisindeki sağlık işlerinden sorumludur.

Öğrenci Sağlık Formu

Kayıt sırasında iletilen “Öğrenci Sağlık Formu”nun velilerimiz tarafından eksiksiz olarak doldurulması beklenmektedir. Gerekli durumlarda, sağlık formu içeriğinde oluşabilecek değişikliklerin  güncellenmesi çok önemlidir.
Velilerimizin yıl içerisinde iletilen sağlık bilgilendirme mesajlarını takip etmesi öğrencilerimizin sağlık durumlarının izlenmesi için önemlidir. Okul saatleri içinde meydana gelebilecek  herhangi bir sağlık sorununda, sağlık birimimiz veliye ulaşarak bilgi verir.

Özellikli Sağlık Durumları

Okul yönetimi ve sağlık birimimiz özel bir sağlık problemi olan veya özel bir nedenle ilaç kullanan öğrencilerimiz hakkında detaylıca bilgilendirilmelidir.Sürekli takip eden doktorundan raporu ve aşılanma belgesi varsa revire teslim edilmelidir.

“Öğrenci Sağlık Formu” ve öğrencinin hekiminden gelen raporlar öğrenciye ait sağlık dosyalarında tutulur. Okul hekimimiz gerektiğinde velilerimizin izni dahilinde öğrenciyi takip eden diğer hekimler ile hastalığı ve tedavisi hakkında görüşebilir.

Öğrencinin alerji nedeni ile kaçınması gereken bir ilaç, yiyecek vb. bulunması durumunda, gerekli önlemleri ve uygun koşulları sağlamak üzere durumu açıklayıcı bir hekim raporu istenmektedir.

Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyon Hastalıkları

Toplumdan edinilmiş (üst solunum yolu enfeksiyonu, döküntülü hastalıklar, ishal ve ateş ile seyreden hastalıklar vb.) hastalık hali yaşayan öğrencinin okula devam etmemesi gereklidir. Bulaşması ve yayılması kolay olan bu tür hastalıkların belirtilerini gösteren öğrencilerin bir an önce okul ortamından ayrılarak evlerine gitmelerinin sağlanması hem öğrencinin iyileşmesinin hızlanması hem de okul içindeki bulaşmanın en aza indirilmesi amacı ile okulumuzun uyguladığı yöntemdir.

Burun akıntısı, ateş, öksürük, ishal, parazit enfeksiyonları gibi kolay bulaşabilen hastalık belirtileri gösteren öğrencilerin evlerinde dinlenmesi iyileşmelerini kolaylaştıracaktır. Gün içerisinde bu tip belirtileri gösteren öğrencilerin velileri okul reviri tarafından aranır ve öğrencinin okuldan alınarak istirahat ettirilmesi istenebilir. Velilerimizden ricamız, diğer velilerimizi de zamanında bilgilendirebilmek amacı ile, bulaşıcı hastalığı tespit edilen öğrencinin “Hekim Raporu”nu bir an önce okul revirimize ulaştırmalarıdır.

Diyet Düzenlemesi

Gün içinde gelişen bir yakınma nedeniyle öğrencinin menüdeki yemekten kaçınması gereken durumlarda öğrenciye, okul hekimi veya hemşiresi tarafından özel menü düzenlenir.

İlaç Uygulamaları

Öğrencilerimizin herhangi bir nedenle okul saatleri ve sınırları içerisinde kullanacağı ilaçlar varsa bunlar revirde uygulanır.
Vitamin, probiyotik vb. ürünler ile Türkiye’de ruhsatlı olmayan ürün uygulamalarının evde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Okulda uygulanması istenen ilaçların uygulama zamanlarının kahvaltı-öğlen-ikindi beslenmesi gibi ortak zamanlarda planlanması önemlidir.

Beden Kitle İndeksi Takibi

Çocukluk çağında obezite sıklığı giderek artan bir sorun haline geldiğinden; hem farkındalık yaratmak hem de öğrencilerimizin beden kitle indekslerini persantil eğrileri ile takip edilebilmek amacı ile boy ve kilo ölçümleri yapılmaktadır. Ölçümler konusunda velilerimiz bireysel olarak bilgilendirilmektedir.

Mahremiyet ve Bireyselliğe Saygı

Öğrencilerin sağlığı ile ilgili durumlarda sağlık ekibi iletişimini sadece velinin “Öğrenci Sağlık Formu”nda belirttiği (varsa sağlık ekibine veli tarafından yönlendirilen diğer doktor, yakın akraba vb.) kişiler ile paylaşır.
Sağlık ile ilgili tüm süreçlerde mahremiyet başta olmak üzere, öğrencinin bir birey ve hasta olarak hakları gözetilir.

Sağlık Birimi Mevsimsel Grip Tavsiye Mektubu İçin Tıklayınız.

Atatürk

Ansolon