Açık Sınıf

Açık sınıf uygulamasında; okuma, yazma ve akademik kazanımlar sanatsal yöntemlerle ilişkilendirilerek öğrencilerimizin özgüvenli davranma, işbirliği içinde çalışmayı öğrenme, demokratik davranmayı öğrenerek farklı fikirlere saygılı olma ve özdenetim gibi davranışları kazanması hedeflenir.
Açık sınıf uygulamasında temalar, her sınıf seviyesi için yıllık planlar doğrultusunda öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde ve onları araştırmaya, sorgulamaya yönlendirecek şekilde hazırlanır. Her yıl bir kez ve eğitim-öğretim yılının başında planlanan bu uygulama ile hem öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimi için çalışırken hem de velilerimizin eğitim-öğretim sürecine aktif katılımı için uygun ortam sağlamaya çalışıyoruz.