Eğlenceli Bilim

Eğlenceli Bilim

Eğlenceli Bilim Programı'nın amacı çocuklara bilimi sevdirmek ve uygulamalı projelerle bunu desteklemektedir. 5. ve 6. Sınıflarda yürüttüğümüz eğlenceli bilim derslerimiz tüm hızıyla sürüyor. Öğrencilerimizin bilime olan ilgilerini arttıran, deneyi planlama, deney yapma, deney sonucunu yorumlama ve çıkarımda bulunma gibi bilimsel süreç becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz derste öğrencilerimiz bireysel deney yapmanın, eğlenerek öğrenmenin keyfini sürüyorlar. Bilimle, sanatla, sporla gelişiyoruz. Eğlenerek öğreniyoruz. Yaşam becerileri ve bilimsel süreç becerilerini kazanıyoruz.
Atatürk

Ansolon