Okudukça

Okudukça

Kitap, çocukların bilişsel, duygusal, psiko - motor gelişimlerini destekleyen, dil, sosyal ve ahlaki gelişimlerine de doğrudan etki eden önemli bir araçtır. Etkili okuma, dinleme, yazma ve konuşma, okuduğunu ve dinlediğini anlama becerileri, öğrencilerin öğrenmelerine yön veren temel beceriler arasındadır. Bu becerilerin gelişimi tüm disiplinlerdeki akademik başarıyı artırırken eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey düşünme becerilerini de desteklemektedir. Bu amaçla okulumuzun İlk ve ortaokul kademelerinde 2019-2020 öğretim yılından bugüne “OKUDUKÇA...” projesi yürütülmektedir.
Bu proje ile öğrencilerin;
1- Eleştirel bakış açısı kazandırmak ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek,
2-Kitap okumayı sevdirmek,
3-Öğrencinin kitap okuma alışkanlığı edinmesini sağlamak,
4-Söz varlığını zenginleştirmeleri
5- Etkili iletişim kurmaları (etkili okuma, yazma, konuşma, dinleme)
6- Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi,
7- Zevkle okuyabilecekleri nitelikli çocuk kitapları listelerinin oluşturulması amaçlanmıştır.
Atatürk

Ansolon