Sosyal bilgiler dersinde 21. yüzyılın etkin vatandaşları olarak öğrencilerimizin içinde yaşadığı toplumu tarihi, ülkesinin coğrafyasını, ekonomisini, kültürünü, sanatını, yönetimini bir bütünlük içinde anlamalarını, doğaya ve insana değer verip onları korumalarını ve içinde yaşadıkları topluma etkin bir şekilde katılmalarını amaçlamaktayız.

Sosyal bilgiler öğrencilerin özgüven sahibi, özgür ve özerk bireyler olarak yetişmelerine, sosyal ve fiziksel çevrelerine bilgiye dayalı katılım sağlayarak zihinsel, sosyal ve duyuşsal olarak olgunlaşmalarına katkıda bulunan bir derstir. Biz de bu bağlamda öğrencilerimize bireysel ve sosyal beceriler kazandırarak yaşamı anlamaları ve onu etkin olarak yaşayabilmeleri için gerekli bilgi, değer ve tutum becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Bu beceriler geleceğin etkin vatandaşları olarak öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenmelerine hizmet edecektir.

Sosyal bilgiler sosyal yaşam ve onun dinamikleriyle ilgili bir ders olduğundan ve diğer tüm dersler de yaşamın farklı boyutlarını ele aldığından, bu dersteki başarı diğer derslerin daha iyi anlaşılmasına da katkı sağlamaktadır.