Türkçe

TED Sakarya Koleji'nde ilkokul birinci sınıfta yazıda dik temel harfler, okuma sürecinde ise ses temelli cümle yöntemi, ilk okuma yazma yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemle öğrenciler okuma ve yazmada bir bütünlük sağlamakta ve akıcı bir biçimde okurken aynı zamanda anlama becerileri de üst düzeyde tutulmaktadır.

Bunun yanı sıra her sınıf seviyesinde okuduğu anlama, yazılı anlatım, ve dil bilgisi çalışmaları yürütülmektedir. 2.sınıftan itibaren öğrencilerimiz kendilerini yazılı olarak ifade edebilmeye ve bir konu üzerine yazılar yazmaya başlamaktadır. Eleştirel düşünme becerilerini artırmak için ise yine her seviyede kitap incelemeleri yapılmakta, her yıl en az bir yazar veya şairle söyleşi yapmaları sağlanmakta ve tüm öğrencilerimizin çocuk edebiyatına dair önemli eserleri ilkokul boyunca okumaları amaçlanmaktadır.
Atatürk

Ansolon