Beden eğitimi derslerimizde amacımız öğrencilerimizin temel hareket becerilerini geliştirerek fiziksel, motor, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal gelişimlerine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktır. Böylece öğrencilerimizin fiziksel etkinliklere yaşam boyu katılımı da sağlanır.

Beden eğitimi derslerimiz öğrencilerimizin fiziksel ve motor yeterliliklerinin, algısal motor gelişimlerinin ve hareket becerilerinin yani yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini yönelik etkinlikleri, geleneksel/yöresel çocuk oyunlarını içerir.

Bu etkinlikler süresince öğrencilerimizin temel hareket becerileri, beden farkındalığı, motor yeterliliği (güç, koordinasyon, hız, çabukluk) ve fiziksel yeterliliği (esneklik, kuvvet, dayanıklılık) gelişir. Derslerimiz kampüsümüzde bulunan spor alanlarımızla sınırlı kalmayıp, doğal yaşamla iç içe olan okul bahçemizde de yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin keyifli ve mutlu bir gün geçirmeleri hedeflenir.