Anaokulumuzda Türk Eğitim Derneği akademik danışmanları rehberliğinde TED Okulları öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından, uluslararası eğitim yaklaşımları ışığında MEB Okul Öncesi Eğitim Programı temel alınarak hazırlanan TED Okulları Okul Öncesi Eğitim Programı uygulanmaktadır.

Okul öncesi döneme yönelik olarak alanda birçok eğitim yaklaşımı bulunmaktadır.

Bu eğitim yaklaşımlarından;

Tematik yaklaşım: Farklı disiplinleri bir tema ya da konu etrafında ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alması (örneğin “sağlıklı yaşam ve bedenim” teması ele alındığında bütün dersler bu temayla ilişkilendirilerek işlenir.);
Proje yaklaşımı: Çocukları toplumsal sorunlarla ilgilenmeye yönlendirmesi;
Montessori: Öğretmenin kaynak oluşturarak çocuklara sunması ve rol model olması;
Reggio Emilia: Okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiği esası;
High Scope: Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi;
Gems (Great Explorations in Math and Science): Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmesi;
PYP (Primary Years Programme): Eğitim yöntemleri ve değerlendirme stratejileri hakkında yol gösteren uluslararası bir müfredat modeline sahip olması noktasında eğitim programımızın ışığı olmuştur.

Eğitim programımızın temel amacı: öğrencilerimize zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla, öğrencilerimizin bütün gelişim alanlarını dengeli bir şekilde destekleyerek gelişimlerini bir üst seviyeye taşımaktır. Bu noktada eğitim programımız içeriğindeki etkinlikler planlanırken öğrencilerimizin takvim yaşı değil gelişimsel düzeyi göz önünde bulundurulur.